Nasze prawo jazdy

Prawo jazdy, a szczególnie prawo jazdy kat B, to dokument, który z dumą i radością nosimy w portfelu, jednak z pewnością niewielu z Nas zna historię powstania tego dokumentu… Ponieważ geneza jego narodzin była bardzo ciekawa więc pokrótce chciałbym ją przybliżyć. Jako pierwsi na świecie obowiązek posiadania tego dokumentu usankcjonowali Francuzi. W 1893r. Paryska policja zarządziła, iż każdy kierowca poruszający się po stolicy Francji musiał posiadać prawo jazdy. Nie minęło sześć lat, a pomysł paryskich stróżów porządku został wprowadzony na terenie całego kraju. W Polsce prawo jazdy jako dokument uprawniający do korzystania z dróg publicznych zaczął obowiązywać od 1918 roku. Był wydawany w formie małej zielonej książeczki i zawierał informacje na temat danych osobowych kierowcy, kiedy uzyskane zostały przez niego uprawnienia oraz tzw. kodeks automobilisty.

W roku 1921 prawo jazdy w ramach aktu prawnego pod tytułem: ”Przepisy o ruchu pojazdów mechanicznych po drogach publicznych”, zostało wzbogacone o tzw. kategorie, czyli ówczesne prawo jazdy kat B, prawo jazdy C itd. Co ciekawe od czasów II Rzeczypospolitej, w kwestii uzyskania prawa jazdy niewiele się zmieniło, gdyż już wtedy zdobycie tego dokumentu do najłatwiejszych spraw nie należało. Podobnie jak obecnie, egzamin składał się z części praktycznej i teoretycznej, i aby go pomyślnie zdać należało być uczestnikiem kursów. Zasadniczą różnicą w egzaminach z lat dwudziestych był obowiązek znajomości działania i budowy pojazdu mechanicznego, czego obecnie się nie wymaga. Łatwo więc zaobserwować, iż na przestrzeni lat, rewolucyjnych zmian w zasadach uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi nie było, a te które się pojawiły były wynikiem zmian cywilizacyjnych. Prawo jazdy wszystkich kategorii, a szczególnie prawo jazdy kat B ,to jak widać dokument nie tylko elitarny, ale i konserwatywny w kwestii możliwości jego zdobycia. http://autokurs.eu/rr,3,prawo-jazdy-dla-wszystkich.html

Tym bardziej cieszyć może jego posiadanie. Prawo jazdy kat B, czy też prawo jazdy C, to dokumenty, które pozwalają nam korzystać z dróg publicznych w roli kierowców. Jednakże sam dokument, nie zapewni nam bezpieczeństwa na drodze, jeśli o nie sami nie zadbamy. Istotną bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest rozsądek i umiejętność przewidywania zachowań innych uczestników ruchu, oparta na zasadzie ograniczonego zaufania. Niestety analizując statystyki wypadków nie sposób odnieść wrażenia iż nadzwyczajna brawura i kompletny brak wyobraźni połączony z niskimi umiejętnościami coraz częściej prowadzi do dramatycznych wypadków. Dlatego tak ważnym elementem jest możliwość podnoszenia kwalifikacji przez kierowców którzy od niedawna posiadają prawo jazdy kat B lub prawo jazdy C , jak również każdej innej kategorii. Z całą pewnością można stwierdzić iż nabywane przy okazji takich szkoleń umiejętności mogą w przyszłości uratować życie nam lub innym uczestnikom ruchu drogowego.

Przerażające statystyki wypadków komunikacyjnych na polskich drogach prowadzą do jasnej konkluzji, iż samo prawo jazdy kraków, zdobyte nawet na najlepiej prowadzonych kursach, już nie wystarcza. Podstawą uzupełniającą prawo jazdy kat B lub prawo jazdy C powinien być kurs doskonalenia techniki jazdy, na którym każdy kierowca może nabyć niezbędne i bezcenne umiejętności prawidłowego reagowania na zróżnicowane sytuacje drogowe. Kursy takie uczą właściwego przewidywania, szybkości reakcji oraz efektywności prowadzenia pojazdu w różnych warunkach drogowych i atmosferycznych. Większość wypadków jakie mają miejsce na naszych drogach jest wynikiem braku doświadczenia i wiedzy praktycznej, stąd też uczestnictwo w kursach doskonalenia techniki jazdy będzie z pewnością wartością dodaną, a nasze prawo jazdy zostanie wzbogacone o umiejętność właściwego zachowania się na drodze w sytuacjach stresowych.

Zobacz Podobne Artykuły