Publicystyka i jej znaczenie

Ci z nas, którzy zagłębiają się w literaturze tygodników opiniotwórczych, szczególnie cenią sobie ich wartość przekazu, artykuły, które czytają, w języku dziennikarskim określa się mianem publicystyki. Literalnie publicystyka to rodzaj piśmiennictwa, w którym zawarte są artykuły dotyczące aktualnej problematyki społeczno-politycznej, kulturalnej, gospodarczej, czyli tych warstw naszego codziennego życia, które nierozerwalnie związane są z naszą egzystencją. Co interesujące, publicystyka to artykuły charakteryzujące się tendencyjnością piszącego, mające na celu bezpośrednie oddziaływanie swą treścią i przekazem na czytelników, czy też ogólnie rzecz ujmując, na opinię publiczną. Z założenia więc są wypadkową subiektywnych wniosków i opinii autora danej publikacji.

Publicystyka jest zatem zbiorem tzw. małych form piśmienniczych, w zakres których wchodzą właśnie rzeczone artykuły, a także felietony, reportaże, komentarze, recenzje. Taka forma konstatacji otaczającej nas rzeczywistości nierozerwalnie związana jest z początkiem piśmiennictwa, jednakże publicystyka swój rozwój zawdzięcza głównie chwili, kiedy rozpowszechniony został druk. Wtedy to nastąpił gwałtowny i dynamiczny rozwój publicystyki i jej form. Zresztą bardzo szybko publicystyka wytworzyła ze swoich podstawowych struktur nowe formy. Powstały takie rodzaje publicystyki, jak: kronika, plakat, karykatura, a genezą ich powstania było wzajemne oddziaływanie i przenikanie się publicystyki oraz nauki i literatury pięknej. Nie bez znaczenia na powstanie nowych form miała także działalność takich ośrodków twórczości jak film i teatr.

W szerokim pojęciu zatem, publicystyka to sposób przekazywania zjawisk i faktów związanych z naszym życiem, w takiej formie, aby swą treścią wpływać na postawy czytelnika i jego świadomość, kreując je, w postaci takich właśnie gatunków. Nie sposób tu przecenić również roli jaką w publicystyce odgrywa dziś Internet, to właśnie za jego sprawą publicystyka przeżywa dziś tak gwałtowny rozwój pod wieloma postaciami, takimi jak: artykuły, felietony, eseje, gawędy, karykatury, reportaże publicystyczne, recenzje lub materiały komentatorskie.

Zobacz Podobne Artykuły