Debaty publiczne

Już w czasach starożytności, powstające kultury i cywilizacje szukały możliwości publicznego rozwiązywania sporów i prezentacji własnych opinii. W starożytnej Grecji miejscem takich spotkań i debat obywateli była agora, a jej rzymskim odpowiednikiem było forum romanum. To w tych miejscach ścierały się poglądy i toczyły spory światopoglądowe Ateńczyków i Rzymian. Mijające wieki okresu średniowiecza, raczej nie sprzyjały możliwości swobodnego, publicznego wyrażania opinii i poglądów przez zwykłego człowieka, co w znacznym stopniu wpłynęło na zahamowanie procesu rozwoju społecznego.

Współcześnie struktury społeczno-polityczne w naszym obszarze geograficznym, gwarantują nam raczej dość daleko posuniętą swobodę wyrażania własnych opinii i poglądów, oraz dzielenia się nimi. Olbrzymią role w tym procesie obecnie odgrywa jako medium Internet, to właśnie za jego pośrednictwem możemy w sposób błyskawiczny zdobywać informacje i dzielić się własnymi opiniami. Niezliczona ilość portali publicystycznych, forów tematycznych, czy blogów społecznościowych, daje nam możliwość swobodnej wymiany informacji, oraz uczestniczenia w debatach i sporach. Można tam zamieszczać swoje przemyślenia dotyczące aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych, gospodarczych, kulturowych, religijnych czy nawet osobistych. Nasze wpisy ujęte w felietony, artykuły czy innego rodzaju publikacje mają możliwość zaprezentowania się szerszemu gronu odbiorcy i stania się zaczątkiem publicznej debaty. Publikacje zamieszczone na tego typu stronach, to doskonała forma auto promocji, a poprzez artykuły i felietony naszego autorstwa, zyskujemy możliwość zaprezentowania swoich racji, przemyśleń oraz obserwacji masowemu odbiorcy.

Często przecież jesteśmy świadkami wydarzeń, które poruszają nasze sumienie pozytywnie, czy też negatywnie, i pragniemy czym prędzej dać upust swoim odczuciom. Pewnie żyjąc w czasach Platona, Cycerona czy Arystotelesa udalibyśmy się na agorę, jednak dzisiaj wystarczy nam dostęp do Internetu, dzięki któremu Naszymi przemyśleniami możemy w jednej chwili podzielić się z całą społecznością sieci. Jest to publicystyka, jak każda inna, dająca możliwość poznania racji i opinii innych, jednak dzięki swej formie, dająca potężne możliwości informacyjne. Nasze wpisy pozwalają nam mierzyć się siłą naszych argumentów z innymi uczestnikami debaty, dając również możliwość na ich podstawie wyrobienia sobie zdania przez osoby postronne nie biorące udziału w dyskusji, a jedynie pragnące zapoznać się z opiniami innych.
Ciekawe, co na to wszystko rzekłby Sokrates w swej sławnej ’sokratycznej ironii’?

Zobacz Podobne Artykuły