Pompa ciepła

Przy ciągle wzrastających cenach paliw coraz więcej Inwestorów w budownictwie jednorodzinnym poszukuje rozwiązań, które pod względem ekonomicznym pozwoli im taniej ogrzać dom. Takim rozwiązaniem jest zainstalowanie w domu pompy ciepła.

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym, które umożliwia nam wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, np. w gruncie, wodzie czy powietrzu. W zależności od rodzaju źródła, z którego czerpiemy ciepło pompy ciepła możemy podzielić na: solanka/woda, woda/woda, powietrze/woda. Najlepszym rozwiązaniem w naszej szerokości geograficznej jest pobieranie energii z gruntu, ponieważ w ciągu całego roku temperatury gruntu są stałe.

Zasada działania pompy ciepła polega na pobieraniu ciepła ze źródła o niższej temperaturze (dolnego źródła) i przekazywaniu go do źródła o temperaturze wyższej (górnego źródła, np. ogrzewanie podłogowe, ścienne czy grzejniki). Pompa ciepła spręża energię zgromadzoną np. w gruncie i pompuje ją w drugie miejsce. W ten sposób ogrzewa się dowolny budynek wykorzystując ciepło, nawet rzędu tylko kilku stopni C, i spręża je do temperatury potrzebnej w systemie centralnego ogrzewania.

Pompa ciepła zbudowana jest z parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu dławiącego. Realizują one obieg termodynamiczny. Ciepło jest pobierane przez roboczy czynnik termodynamiczny w parowniku (dolne źródło ciepła), w którym czynnik odparowuje i trafia do sprężarki, gdzie rośnie energia wewnętrzna czynnika (również temperatura wzrasta), a następnie w skraplaczu oddaje ciepło (górne źródło ciepła, gdzie jest wykorzystana do ogrzewania i podgrzania ciepłej wody) skraplając się i przez zawór dławiący, trafia z powrotem do parownika.

Schemat obiegu pompy ciepła

Rys. 1. Schemat obiegu pompy ciepła: 1 – skraplacz, 2 – zawór dławiący, 3 – parownik, 4 – sprężarka.

Główne zalety korzystania z pomp ciepła to:

  • niskie koszty użytkowania i długa żywotność eksploatacyjna,
  • niezależność energetyczna, mamy własne źródło energii,
  • technologia przyjazna środowisku,
  • bezobsługowość urządzenia,
  • bezpieczeństwo i wygoda użytkowania pompy ciepła.

Zobacz Podobne Artykuły